Hva betyr klimaendringer og klimapolitiske tiltak for samfunn og næringsliv?

20/08/19

PwC bistår offentlige og private virksomheter som tar bærekraft og klimarisiko på alvor.

Økende bevissthet om globale klimaendringer har ført til politiske tiltak som skal redusere utslipp og tilpasse samfunnet til et endret klima.
For å nå togradersmålet i Paris-avtalen, kreves en fundamental omlegging av verdenssamfunnets bruk av energi. Teknologiutvikling, karbonprising og reguleringer vil endre rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor. 

Der man tidligere så på klimarisiko som behovet for å redusere egne utslipp må myndigheter og bedrifter nå stille seg spørsmålet: Hva er konsekvensen av klimaendringer og klimapolitikk for samfunn og næringsliv?

Påvirker både offentlig og privat
Bedrifter må ta stilling til om forretningsmodellen vil være lønnsom i en verden som lykkes med å nå togradersmålet. Kommuner må vurdere hvordan klimarisiko  påvirker befolkningsutvikling, næringsliv, skatteinntekter og infrastruktur.

Klimarisiko er med andre ord en finansiell risiko for både offentlig og privat sektor.

Det var fulle hus hos PwC da vi arrangerte seminaret, Klimarisiko.  Fra scenen fikk publikum viktig innsikt om klimarisikoen vi står overfor, og ikke minst om hvordan virksomheten bør arbeide med risikoene.FV. John Wikström, PwC, Torstein Fjellanger Bøhm fra PwC, Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Norsk Klimastiftelse og Kristine Twomey fra PwC

Fulle hus hos PwC under seminaret, Klimarisiko. 

Fra scenen fikk publikum viktig innsikt om klimarisikoen vi står overfor, og ikke minst om hvordan virksomheten bør arbeide med risikoene.

FV. John Wikström, PwC, Torstein Fjellanger Bøhm fra PwC, Lars-Henrik Paarup Michelsen fra Norsk Klimastiftelse og Kristine Twomey fra PwC  

Klimaendringene har alvorlige nedsider. Utvikling av bærekraftige forretningsmodeller er viktig for omstilling til et lavutslippssamfunn. Fremtidens forbrukere ønsker i større grad å bidra til en positiv samfunnsutvikling og reduserte utslipp. 

Både investorer og långivere har et særskilt ansvar for å allokere kapital til fremtidens forretningsmodeller og vil således kreve informasjon om hvordan selskaper håndterer klimarisiko. Selskaper som ikke møter fremtidige krav til bærekraft risikerer høyere finansieringskostnader og/eller manglende tilgang på kapital.

Dersom bedriften skal være lønnsom i fremtiden er det derfor svært viktig å være i forkant med å kartlegge, vurdere og rapportere om klimarisiko. 

Klimaendringens lange tidshorisont gir offentlig sektor anledning til å utarbeide langsiktige løsninger som fremmer bærekraftig utvikling for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Gjennom forebygging i stedet for opprydding kan myndighetene redusere kostnader fra blant annet ekstremvær. Klimarisiko må derfor inngå i lokale, regionale og nasjonale beslutningsprosesser. 

 

 

 

 

Ved å ta klimarisiko på alvor kan næringslivet utarbeide forretningsmodeller som i større grad vektlegger deling, økt levetid på produkter og resirkulering.

Økende bevissthet om globale klimaendringer har ført til politiske tiltak som skal redusere utslipp og tilpasse samfunnet til et endret klima. For å nå togradersmålet i Paris-avtalen kreves en fundamental omlegging av verdenssamfunnets bruk av energi. Teknologiutvikling, karbonprising og reguleringer vil endre rammebetingelsene for både offentlig og privat sektor.