Skip to content Skip to footer

Loading Results

PwCs Bærekraft 100 og klimaindeks

2020

Klimaendringer og arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål er noen av de viktigste utfordringene verden står overfor. I dette arbeidet spiller næringslivet en kritisk rolle.

PwCs Bærekraft 100-rapport og Klimaindeks tar tempen på bærekrafts- og klimaarbeidet i Norges 100 største selskaper.

Last ned rapportene

Du får blant annet lese om:

Tydelig satsing på bærekraft

73 prosent av de største selskapene i Norge har prioritert spesifikke bærekraftsmål. Dette er en økning på 40 prosent fra fjoråret og en tredobling fra 2017. Tre av ti selskaper har integrert bærekraftstema i strategien. Dette er en kraftig økning fra fjoråret da bare 12 prosent kunne vise til det samme. Klimautslipp, energiforbruk, samt klimarisiko- og muligheter er områdene som flest selskaper har inkludert på et strategisk nivå.  

Sirkulær økonomi i vinden

I en verden med økende knapphet på ressurser ser flere selskaper behovet for å øke levetiden på produkter, styrke kvaliteten i byggematerialer og redusere overflødig materialbruk som ofte ender i havet og truer utsatte økosystemer. 49 av Norges 100 største selskaper vurderer ansvarlig forbruk og produksjon som vesentlig for deres virksomhet. I 2017 var dette tallet 13 selskaper. 

Mangelfull rapportering knyttet til utslippskutt

Klimaindeksen forteller hvilke av Norges største selskaper som kan dokumentere utslippskutt, og baserer seg på opplysninger fra selskapenes årsrapport. Indeksen viser at det kun er fire selskaper som dokumenterer utslippskutt i tråd med Paris-avtalen.

Få tilsendt rapportene!

Ved å gi oss din e-postadresse har du akseptert å ha lest vår personvernerklæring og samtykker i at vi behandler dine data i henhold til denne. Dersom du på noe tidspunkt ikke lenger vil motta informasjon fra oss, kan du når som helst melde deg av listen.

Kontakt oss

Magnus Young

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, PwC Norway

Tlf: 952 60 531

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000

John Wikström

John Wikström

Direktør, PwC Norway

Tlf: 947 81 047