PwC Bærekraft 100

Rapportering for framtiden

Dette er den andre utgaven av PwCs Bærekraft 100. Akkurat som den første utgaven fra 2015, som het Samfunnsansvar 100, har vi analysert Norges 100 største selskap sin rapportering på miljø- og samfunnsansvar.

Fra samfunnsansvar til fremtidsrettede forretningsmodeller

At rapporten har skiftet navn illustrerer den utvikling vi også ser i rapporteringen. Stadig flere selskaper kommuniserer et aktivt samfunnsansvar ved fremtidsrettede forretningsmodeller for en bærekraftig verdiskaping.

FNs bærekraftige utviklingsmål (bærekraftsmålene) er ratifisert av 197 land, og representerer med dette hele verdens agenda for langsiktig verdiskaping. Halvparten av landene, inkludert Norge, har allerede gjennomgått en såkalt “voluntary national review” for å vurdere fremgang mot oppnåelse av målene.

Vi mener at selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker sin “license to operate”. Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette.

Vi har derfor laget denne rapporten for å gi et innblikk i hvor Norsk næringsliv står i 2017. Vi håper rapporten kan være både tankevekker og inspirasjon, og samtidig gir en pekepinn på framtiden for selskapsrapportering.

 

PwC Bærekraft 100
For mer informasjon om ditt selskaps resultater og hvordan du kan bli bedre på bærekraft - ta kontakt!

Vårt Sustainability-team kan bistå gjennom internrevisjon, ekstern verifikasjon, strategisk rådgiving eller ulike utredningsoppdrag. Vi kan levere leverandørrevisjon og andre transaksjonsrelaterte vurderinger av leverandører, investeringer, forretningspartnere, forvaltere og andre.

Kontakt oss

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Aase Russell-Roberts Lindahl
Partner | Risk Advisory Services
Tlf: +47 952 60 135
Kontakt meg

Jeanett Stensrud Bergan
Direktør
Tlf: 920 38 589
Kontakt meg

Magnus Gravem
Manager
Tlf: 474 07 585
Kontakt meg

Magnus Young
Manager
Tlf: 952 60 531
Kontakt meg

Følg oss