Bærekraft gir bra fisk og god økonomi

Renete Kaarvik, Global Finance Officer i Grieg Seafood

PwC som tredjepart er viktig for oss da de skaper trygghet for alle på at vi faktisk gjør det vi sier vi gjør. Tallene viser åpent hvor langt vi har kommet, sier Renete Kaarvik. Grieg Seafood rapporterer blant annet til Global Salmon Initiative og Climate Disclosure Project som begge er allment tilgjengelig så man kan sammenligne med andre.

Grieg Seafood ville ha et stempel på at de faktisk gjør det de sier. Så vet folk at de i alle fall ikke driver med grønnvasking.

– For oss går bærekraft rett på kjernevirksomheten. God fiskehelse gir bedre produkt til lavere pris. Når vi jobber langsiktig er det ofte god økonomi i bærekraft, sier Renete Kaarvik, Global Finance Officer i Grieg Seafood.

Bærekraftig fisk gav rekordsalg

96 prosent overlevelse i Finnmark har vært avgjørende for et rekordstort slaktevolum på 29 774 tonn og en EBIT på 20 NOK per kilo i regionen i 2018. For de som ikke er i bransjen så betyr det resultat på nesten 600 millioner kroner, mye takket være bærekraftig fisk.

Skiller ikke på tall og bærekraft

I 2018 begynte Grieg Seafood med integrert rapportering. De samler finansielle tall og nøkkeltall på klima og bærekraft. Andre skiller ofte på de to.

– Det henger nøye sammen da mange av bærekraftsparametrene, som overlevelse og kontroll på lakselus, påvirker de finansielle tallene. Det er viktig for oss å være ærlige på hvor langt vi har kommet, sier Renete.

Hjelp til å se helheten

– PwC har utfordret oss mye på rapporteringen. De er i forkant av de store trendene, og har forbedret vår interne prosess med datafangst, blant annet. Hanne og Martin har gitt oss et mer helhetlig bilde på hva som faktisk skjer. Det vi gjør på bærekraft har direkte noe å si for de finansielle tallene, sier Kaarvik. 

Norge er fremst i skoa globalt

Vi har produsert mat på land i tusener av år, mens det er helt nytt å produsere mat i havet. Fordi ingen har gjort det før, tar det tid å finne og teste ut ny teknologi.

– Den norske laksenæringen ligger helt fremst i denne utviklingen globalt, og med bærekraftsrapporteringen prøver vi å gjøre det enkelt for våre interessenter å følge med, sier Renete.

Grieg Seafood har oppnådd mye i 2018:

 • 96 % overlevelse i Finnmark

 • Ingen rømning i Norge

 • 66 % reduksjon i bruk av lusemidler per tonn laks produsert fra 2015 til 2018 (målt som API g/tonn).  

 • Ingen påvirkning på ville pattedyr på Shetland, der det tidligere har vært en utfordring

 • Høyere tilvekst i Esperanza i British Columbia på grunn av tiltak mot skadelige alger

 • Ingen oppdrettslaks funnet blant analyserte skjellprøver tatt av sportsfiskere i Altaelva

 • Fra 12. til 8. plass på SHE-indexen

 • Fikk karakteren A- fra Carbon Disclosure Project

 • Pilotprosjekt i Finnmark hvor all plast blir resirkulert

Vindmølle på oppdrettsanlegg

Tradisjonelt bruker oppdrettsanlegg mye dieselgenerator og landstrøm. Nå byttes det ut med batteri og hybrid, så de til slutt kan slå av dieselgeneratoren. Ved å bruke denne vindmølla på Nordheimsøya i Rogaland sparer de miljøet for nesten 98 tonn Co2, og rundt 500 000 kroner i året.

– Det er ingen tvil om at oppdrettsnæringen har en sentral rolle i produksjon av bærekraftige proteinkilder. Det er gøy å se hvordan det å jobbe konkret med bærekraftsmålene gjør bransjen både bedre og mer lønnsom, sier Hanne Sælemyr Johansen, revisor i PwC.

Dette gjør PwC for Grieg Seafood: 

 • Kartlegger og gjennomgår Grieg Seafood sine rutiner knyttet til KPIer på bærekraft og klimautslipp

 • Intervjuer Grieg Seafood sine avdelinger på alle sider av kloden for å innhente forståelse for hvordan de enkelte regionene faktisk jobber med bærekraft og klimautslipp.

 • Innhenter Grieg Seafood sitt datagrunnlag, og etterprøver deres beregninger og rapportering for å sikre fullstendig og nøyaktig rapportering.

 • Finner forbedringspotensialet i rutiner og prosesser, og legger disse frem for ledelsen i Grieg Seafood.

 


Kontakt oss

Hanne Sælemyr Johansen

Hanne Sælemyr Johansen

Partner, PwC Norway

Tlf: 952 61 225