Fem tips til klimarisiko i praksis

– Vi ble overrasket over hvor høy overgangsrisikoen er, sier Izabellah Salicath i Veidekke. Overgangsrisiko betyr endringer i samfunnet som følge av klimaendringene, som CO2-skatt. På lengre sikt vil fysiske endringer, som flom, påvirke hvordan vi bygger veier for eksempel.

Med automatiserte dataanalyser lager PwC en oversikt over hva som bør gjøres for å takle fremtidige klimaendringer. –  Denne innsikten gir oss et konkurransefortrinn, sier Veidekkes bærekraftsdirektør.

Sjekk hvordan klimarisiko holder sjømatnæringen våken om natta!

Klimarisiko deles inn i tre deler:

1. Fysisk – akutt og kronisk.

Handler om fysiske hendelser som følge av klimaendringene. Akutt risiko kan være flom, storm, skred, snømengde, stormflo og lignende. Kronisk risiko kan være havnivåøkning, tørke, nedbør, erosjon, havforsuring og så videre.

2. Ansvarsrisiko handler om hvem som har ansvaret når noe blir ødelagt grunnet klimarelaterte hendelser.

Et eksempel er oljeselskap som blir saksøkt for å bidra til klimaendringer.  Et annet eksempel er huset som ble tatt av flom to år på rad. Hvem har ansvaret – kommunen eller forsikringsselskapet?

 

3. Overgangsrisiko: Omdømme, marked, teknologi og politikk og regelverk

Teknologisk så blir fornybart mer og mer konkurransedyktig, folk er villig til å betale for løsninger som påvirker klimaet mindre. Og blir det veldig mye dyrere å slippe ut CO2, så er det mange bedrifter som vil få store regninger. 

 

Viktig å forstå sammenhengen mellom klimarisiko og avkastning

– Klimarisiko er en ny risiko som vi ikke forstår så godt og det er viktig for finansnæringen å forstå sammenhengen mellom klimarisiko og avkastning, sa Idar Kreutzer, adm.dir. i Finans Norge, under deres bærekraftsseminar.

Hva er overgangsrisiko?

Overgangsrisiko handler om endringer i samfunnet som følge av de forventede klimaendringene. Et eksempel kan være EUs Green Deal der et hovedpunkt er å skattlegge import av varer med høyt utslipp av CO2 for å unngå utflagging av bedrifter når EU øker prisen på CO2-utslipp. Et annet eksempel er at offentlige innkjøpere stiller krav til 40 % reduksjon av CO2-utslipp når de skal bygge store veiprosjekter. 

Sjekk hva revisorforeningen skriver om klimarisiko

Bærekraftsrådgiver Magnus Gravem og AI-direktør Lars Erlend Leganger med en heisekran i bakgrunnen.

– Bedriftene jobber med klimarisiko fordi de har et ansvar, men også fordi de kan få økonomisk oppsving. Og Python gjorde susen for å få analysert dataene riktig, forteller Magnus Gravem og Lars Erlend Leganger.

Klimaendringene kan også gi økonomisk opptur

Veidekke har startet med miljøasfalt. Et viktig steg mot helt klimanøytral asfalt som reduserer klimagassutslipp. 

Prosjektet fikk fart etter at PwC hadde utført en klimarisiko-analyse for entreprenør-giganten.

Klimarisiko innebærer en vurdering av hvordan bedriftene skal møte fremtidens klimaendringer, som for eksempel vil påvirke hvordan vi bygger veier og bygg, og hvilke prosjekter man bør gå for i fremtiden.

Komplett klimarisiko-analyse

Nåværende bærekraftsdirektør i Veidekke ASA, Catharina Bjerke, kom i kontakt med PwC da hun var CEO for Veidekke Industri AS. Hun ville finne ut hva overgangen til et lavutslippssamfunn ville bety for virksomheten fremover.

– PwC gjorde en komplett klimarisiko-analyse for og med oss. Det innebar både fysisk risiko og overgangsrisiko. Det fysiske handler om hva som vil skje med virksomheten når klimaet eventuelt blir villere, våtere og varmere i fremtiden. Overgangsrisiko dreier seg om hvilke politiske strømninger, teknologiske endringer, og dreininger i markedet som kan ventes – og hvordan vi er rustet til å møte det - også ved å gripe mulighetene som ligger i overgangen til lavutslippsamfunnet, forteller Bjerke.

Python beregnet klimarisikoen

PwC brukte programmeringsspråket Python for å beregne klimarisikoen for Veidekke.

– Vi har bygget en dataflyt i Python som gjør innsamling, sammenstilling, og visualisering av klimadata automatisk. Da går det mye raskere å gjøre beregningene for hva som gir høyest klimarisiko, forklarer AI-direktør i PwC, Lars Erlend Leganger.

Ved å sette ulike scenarier, historiske data og ulik risiko inn i et system, kunne Veidekke vurdere hva de bør prioritere for å møte klimaendringene.

Hva bør satses på?

Catharina Bjerke forteller at analysene blant annet resulterte i et mulighetsbilde for å lykkes i overgangen til lavutslippsamfunnet, og i en gjennomarbeidet oversikt over risiko knyttet til Veidekkes installasjoner i Norge.

– Det siste handler om hvor sterkt vi er rustet på de ulike stedene hvis det blir mer nedbør, økt vind, og mer krevende forhold, men også hvor og hvordan vi skal være posisjonert for fremtiden. Vi vet i større grad enn tidligere hva vi må se etter, utvikle oss på og unngå, forklarer hun.

 – Gjennom analysene fikk vi tydelig frem hva vi må akselerere når det gjelder utvikling av vår virksomhet. Asfaltprosjektet er et godt eksempel på det. Vi må også forutsette at de teknologiske mulighetene utvides, og da må vi ta stilling til om vi skal sette oss i førersetet eller ikke, sier Bjerke.

 

Se opptak fra PwCs 2x18 frokostseminar hvor Veidekke snakket om klimarisiko.

Izabellah Salicath, direktør for compliance i Veidekke og Magnus Gravem, rådgiver i PwC.

Klimarisiko er viktig da det er blitt et krav i offentlige anbud å redusere klimapåvirkning, og det dermed stilles krav til det i energibruk og løsninger. F.eks. hva er karbonavtrykket i asfalten som produseres ? Hva er utslippene fra anleggsplassen? Dette er eksempler på at overgangsrisiko er svært viktig for Veidekke, i tillegg til å ta høyde for endringer i værforhold.


Her er 5 tips til hvordan din virksomhet kan møte klimarisiko:

1

Forstå verden: hvordan kan klimaendringene påvirke min virksomhet? 

 

2

Prioritere: Hvilke av disse risikoene er mest relevante for oss? 

 

3

Analysere: Se på sannsynlighet for inntreffelse og konsekvenser av inntreffelse.

 

4

Konsolidere: Se risikohendelsene i sammenheng og gruppere de hensiktsmessig etter selskapets behov for styringsinformasjon.

 

5

Sette på en prislapp: Hva koster det om en hendelse inntreffer. Og hva er den potensielle økonomiske oppsiden for selskapet? 

 


Kontakt oss

Eli  Moe-Helgesen

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

Tlf: 952 60 113

Hanne Løvstad

Hanne Løvstad

Partner | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

Tlf: 967 00 000