Grønt lederskap gjør bærekraft til et konkurransefortrinn

En grønnere tone fra toppen skaper konkurransefortrinn i form av både rimeligere investeringer, og mindre omdømmerisiko.

Finansnæringen forvalter store midler som kan få fart på det grønne skiftet. Allikevel viser en ny rapport fra Klimastiftelsen: «Klimarisiko – finans og børs» at mange selskaper i finansnæringen har en stor jobb å gjøre før klimarisiko finner veien fra bærekraftsavdelingen til ledelsen. Nå må lederne i næringslivet mobilisere.

 

Bærekraft inn i forretningsstrategien

– Uten tonen fra toppen vil ikke endringen bli stor nok, skje rask nok eller bli integrert godt nok i selskapets virksomhet. Det er i ledelsen beslutningene tas, sier Martin Spillum som er direktør i Risk Advisory Services i PwC.

Ledere som vil lykkes i å ta selskapet inn i fremtiden må finne måter å gjøre forretningsmodellen grønnere - rett og slett gjøre bærekraft til et av virksomhetens konkurransefortrinn. Det krever omstillingsvilje og evne til å jakte på bærekraftige produkter, tjenester, strategier og muligheter.

For å gjøre grønn konkurransekraft til en realitet må bærekraftige tiltak implementeres tydelig i forretningsstrategien, i KPI-er og i måleparametere gjennom hele virksomheten.

Martin Spillum, Direktør i Risk Advisory Services i PwC

Finansnæringen må mobilisere

Årsaken til at finansnæringen i Norge henger etter mange andre bransjer i Norge når det kommer til bærekraft, kan være at vi historisk har vært drevet av oljenæring, og at den mest synlige aktøren har vært “oljefondet” med liten innflytelse fra det internasjonale markedet.  

Det man ser er at etterspørselen etter fondsprodukter, og investeringsobjekter som både gir en god avkastning og et positivt fotavtrykk har økt betraktelig. Man ser store porteføljer av midler som etter kravene må forvaltes bærekraftig. Bedrifter som klarer å synliggjøre at de har en klar bærekraftsprofil, vil ideelt sett kvantifisere investeringen og være særskilt etterspurt.

Har du en klar bærekraftsprofil vil det altså kunne være med på å sikre selskapet ditt en rimeligere finansiering, som vil ha en positiv påvirkning på lønnsomheten.

Bærekraftige løsninger har også et vesentlig lavere omdømmerisiko enn en del utgående brun teknologi. Konsekvensene ved å henge etter øker vesentlig etterhvert som miljøfokuset øker hos kundene. Bærekraftige produkter og tjenester vil på den måten også redusere risiko, og gi deg et konkurransefortrinn, legger han til.

 

Henrik Flygind, Martin Spillum og Kjersti Gjesdahl

Vår ekspert Martin Spillum (midt i bildet) tipser om hvordan du kan mobilisere finansnæringen til et grønt skifte.

Ledere som vil lykkes i å ta selskapet inn i fremtiden må gjøre bærekraft til et av virksomhetens konkurransefortrinn.

Martin Spillum, Direktør i Risk Advisory Services i PwC

Hvordan gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn?

3 tips til norske ledere 
  1. Som leder må du skaffe deg kunnskap om hva som er dagens største utfordringene knyttet til bærekraft lokalt og globalt. Med kunnskap vet du bedre hva du skal påvirke.

  2. Gjør en konsekvensanalyse: Hva er det foretaket mitt har direkte påvirkning på i tilknytning til miljøet. Sett klare mål og tiltak for å redusere fotavtrykket virksomheten har på miljøet.

  3. For å gjennomføre målene må man som leder sette tonen og jobbe for at det er god kjennskap til bærekraftsmålene, og at disse er tydelig implementert i forretningsstrategi, KPI-er og i måleparametere gjennom hele organisasjonen slik at alle ansatte i kunderelasjoner og i innkjøpssituasjoner har et fokus på målene i sitt daglige arbeid.

Grønn finans krever grønt lederskap

Playback of this video is not currently available

Grønn finans krever grønt lederskap

Video copyright: Finansforbundet

I fjor presenterte PwC og Finansforbundet rapporten "Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring - muligheter og ansvar". Rapporten pekte blant annet på at det må skapes produkter og kapitalordninger der staten - i alle fall i en oppstartsfase - bærer noe av risikoen sammen med de private aktørene for å senke barrieren for utvikling mot en grønnere og mer ansvarlig finansnæring. Dette har i ettertid blitt fulgt opp med blant annet opprettelsen av Nysnø, et statlig investeringsselskap som investerer sammen med private aktører for å bidra med kapitaltilgang for selskaper som løser klimautfordringer på en smart og lønnsom måte.

Støtteordninger

I Norge har vi en rekke støtteordninger som næringslivet kan benytte seg av for å utvikle seg og investere i bærekraftig teknologi og løsninger. De siste 12 månedene har Enova delt ut over 1.60 milliarder kroner til prosjekter som bidrar til grønn omstilling.

I årets PwC Vil litt mer-fondet bevilger vi 800.000 kroner til en gründervirksomhet som jobber med løsninger som bidrar til å nå FN’s bærekraftsmål nr. 11: “Gjøre byer og bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige”.

 

Kontakt oss

Martin Spillum

Martin Spillum

Direktør, PwC Norway

Tlf: 982 47 024