Ansvarlige investeringer

Vi hjelper deg å kartlegge risikoene og mulighetene knyttet til ESG

Har du vurdert ESG-risiko i din investeringsportefølje? Er du opptatt av hvordan din verdi plasseres og skapes fra et ESG-perspektiv? Vi kan hjelpe deg med en systematisk gjennomgang og analyse av risikoer, strategiske muligheter eller ulike rapporteringskrav.

Kyrre Knudsen, leder for ansvarlige investeringer

Kyrre Knudsen, leder for ansvarlige investeringer

En ESG Due Diligence bidrar til å redusere risiko, og avdekker hvilke utbedringer som bør gjøres for å øke verdien i investeringen etter et oppkjøp. Et annet aspekt av bærekraftig finans ligger på porteføljenivå. En porteføljeanalyse danner et solid beslutningsgrunnlag for videre investeringer eller andre strategiske beslutninger knyttet til grønn omstilling.

Kyrre Knudsenleder for ansvarlige investeringer

Hvordan vi kan hjelpe deg

  • Rammeverk for ESG i investerings- beslutninger og porteføljestyring
  • Porteføljeanalyser
  • ESG equity story
  • ESG DD
  • Taksonomirapportering
  • SFDR-rapportering
  • IPO readiness
  • Impact analyser

 

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Ønsker du bistand gjennom transaksjonsprosessen?

Vi hjelper investorer og selskaper med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer.

Behov for taksonomirådgivning?

Vi hjelper din virksomhet med etterlevelse og rapportering i tråd med taksonomien.

Kontakt oss gjerne for en prat!

Kyrre Johan Knudsen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

916 29 127

Kontakt meg

Milos Bartosek

Direktør, Oslo, PwC Norway

952 60 758

Kontakt meg