Attestasjon av bærekraftsinformasjon

Vi hjelper deg å bygge tillit og skape transparens

Tillit til din bærekraftsrapportering er avgjørende. Gjennom en uavhengig vurdering, utført av våre revisorer og bærekraftseksperter, kan vi gi sikkerhet for kvaliteten og nøyaktigheten av din bærekraftsinformasjon.

Øystein Sandvik, partner og ESG-leder for revisjon

Øystein Sandvik, partner og ESG-leder for revisjon

Nå skjer det et kvantesprang for å få bærekraftsinformasjonen opp på samme nivå som den finansielle. En uavhengig uttalelse gir trygget for brukerne og tillit til at rapporterte data er pålitelige og relevante.

Øystein Sandvikpartner og ESG-leder for revisjon

Hvordan vi kan hjelpe deg

Vi kan hjelpe deg med en uavhengig uttalelse knyttet til rapportering, som: 

  • Bærekraftsrapportering, hvor vi tar stilling til samsvar med gjeldende standarder, retningslinjer eller rammeverk
  • Rapportering på spesifikke bærekraftsmål, indikatorer eller utvalgt bærekraftsinformasjon 
  • Klimaregnskap
  • Taksonomirapportering

Lurer du på om ditt foretak er klar for å gjennomgå en eller flere slike attestasjonsprosesser? Vi gjør også en såkalt pre-audit hvor vi går gjennom prosesser, rutiner, kontroller og dokumentasjon for å vurdere modenheten i rapporteringen.

  • Vi leverer også rådgivning knyttet til standarder og rammeverk for bærekraftsrapportering, herunder:
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Global Reporting Initiative (GRI)
  • Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen)
  • Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Kontakt oss gjerne for en prat!

Øystein Blåka Sandvik

Partner og ESG-leder for revisjon, Oslo, PwC Norway

952 60 415

Kontakt meg

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg