Bærekraftig strategi

Har du en forretningsmodell som vil stå seg over tid?

Selskaper som integrerer bærekraft i sin forretningsstrategi og virksomhetsstyring vil styrke sin konkurransekraft og sitt omdømme, bedre sin risikostyring, posisjonere seg for nye forretningsmuligheter, og imøtekomme økte ESG-forventninger fra selskapets viktigste interessenter. Vi hjelper deg å gjøre din virksomhet "fit for future" og identifisere og utnytte mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Hanne Løvstad, leder for klima- og bærekraftstjenester

Hanne Løvstad, leder for klima- og bærekraftstjenester

I årene som kommer vil vi se tydeligere bevis på at bærekraft er konkurransekraft. Er man best i sin bransje på å begrense klimagassutslipp, legges det merke til. Staten vektlegger nå bærekraft med 30% i sine anbudsprosesser, og når en av dine kunder har forpliktet seg til vitenskapsbaserte klimamål, så vil de velge den leverandøren som hjelper dem med å nå dette målet.

Hanne Løvstadleder for klima- og bærekraftstjenester

Hvordan vi kan hjelpe deg

PwC bistår selskaper med å utvikle strategier og handlingsplaner som sikrer at foretakets forretningsmodell og strategi er forenlig med overgangen til en bærekraftig økonomi og Parisavtalens 1.5-gradersmål. PwCs modell for å utvikle en bærekraftig strategi har 4 steg: 

  • Definere strategiske områder innenfor bærekraft, dette gjøres med utgangspunkt i den doble vesentlighetsanalysen og strategisk viktighet for de ulike områdene.
  • Definere det strategiske mulighetsrommet basert på intern, ekstern og strategisk bærekraftsanalyse.
  • Bestemme strategisk retning med fokusområder og overordnede mål.
  • Detaljere de strategiske fokusområdene med mål, KPIer, handlingsplan, og ta høyde for eventuelle målkonflikter.

Å redegjøre for interaksjonen mellom vesentlig påvirkning, risikoer og muligheter, og strategi og forretningsmodell er også et krav under CSRD.

PwC kan også bistå med å utarbeide strategier knyttet til konkrete bærekraftstemaer, f.eks. klimastrategier eller strategier for naturpositiv ledelse, som også er definerte områder under CSRD.

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Kontakt oss gjerne for en prat!

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg