Møt våre ansatte i bærekraftsteamet

Hanne Løvstad

Direktør | Bærekraft & klimarisiko, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg

Karl Johan Ingvaldsen

Direktør | Bærekraftsrådgiver, Oslo, PwC Norway

906 33 173

Kontakt meg

Anne-Marie Helland

Direktør | Bærekraft og internasjonal utvikling, Oslo, PwC Norway

959 21 713

Kontakt meg

Magnus Young

Senior Manager i Risk og leder for Bærekraft 100, Oslo, PwC Norway

952 60 531

Kontakt meg

Magnus Gravem

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

474 07 585

Kontakt meg

Fridtjof Wergeland

Senior Associate | Bærekraftsrådgiver | Risk Advisory Services, Oslo, PwC Norway

974 13 581

Kontakt meg

Harald Nyeggen Sommer

Senior Manager | Internasjonal bistand og utvikling, Oslo, PwC Norway

970 88 514

Kontakt meg

Andreas Johan Vogt

Senior Associate | Senior konsulent, PwC Norway

480 21 870

Kontakt meg

Erlend Bjørklund

Associate | Konsulent, Oslo, PwC Norway

952 60 664

Kontakt meg

Jelena Schrader

Associate | Konsulent, Oslo, PwC Norway

952 60 573

Kontakt meg