Implementering av digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Har du behov for systemstøtte?

Nye EU-krav til bærekraftsrapporten øker behovet for mer presis og nøyaktig datainnhenting. Vi hjelper deg å gjøre prosessen mer pålitelig og effektiv.

Ingunn Rognlien, direktør Sustainability & climate change

Ingunn Rognlien, direktør Sustainability & climate change

EUs bærekraftsdirektiv (CSRD) pålegger selskapene å innhente omfattende informasjon, samtidig som det stilles krav til attestasjon. Gode digitale verktøy gir effektive prosesser fra start og hjelper deg å møte økte krav til kvalitet.

Ingunn Rognliendirektør Sustainability & climate change

Hvordan vi kan hjelpe deg

Våre rådgivere har omfattende oversikt over systemlandskapet og lang erfaring med automatisering og effektivisering av rapporteringsprosesser. Sammen med fagspesialister på bærekraft og regelverk, jobber vi for å finne løsningen som passer best for din bedrift. Ved behov kan vi også bistå i planleggingen av selve implementeringen, der kartlegging av kompetanse og kapasitet er en viktig del av forberedelsene.

Våre tjenester:
  • Vesentlighetsvurdering for å kartlegge og prioritere hvilke bærekraftsområder som er relevante for din bedrift. Dette gir viktig informasjon om hvilke datapunkter som er vesentlige å rapportere på, og hvilke behov virksomheten har med tanke på ny teknologi.  
  • Kartlegge og definere systembehov for ikke-finansiell data.
  • Bistand med anskaffelse og implementering av ESG-system.
  • PwC Norge har en partneravtale med Workiva (et anerkjent verktøy innen finansiell- og ESG rapportering, internkontroll og risikostyring), og kan ved behov bistå med selve implementeringen av plattformen.
  • Automatisering av datafangst.
  • Effektivisering og digitalisering av rapporteringsprosesser.

Bli bedre kjent med våre bærekrafts- og klimatjenester

Bli kjent med flere av våre fageksperter

Hanne Løvstad, leder for bærekraft- og klimatjenester
Hanne hjelper deg med transformasjonsstrategier

Hanne er leder for PwCs bærekraftsteam, og er ekspert på å håndtere utfordringer og muligheter med ESG.

Øystein Sandvik, partner og ESG-leder innen revisjon
Øystein hjelper deg med attestasjon av din bærekraftsinformasjon

En uavhengig uttalelse fra Øystein gir trygget for brukerne og tillit til at rapporterte data er pålitelige og relevante.

Marianne Brusdal, leder for CFO Solutions i PwC
Marianne hjelper deg å bygge CSRD-kompetanse i økonomifunksjonen

Marianne og teamet i CFO-solutions tilfører riktig kapasitet, kompetanse og systemstøtte for å komme i mål med CSRD.

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Utnytt potensialet i dataene dine med PwC og Workiva

Workiva samler alle aktiviteter i én plattform, som bidrar til å strømlinje prosessene og redusere kostnader.

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Kontakt oss gjerne for en prat!

Ingunn Rognlien

Direktør | Sustainability & climate change, PwC Norway

936 77 170

Kontakt meg