Klima- og naturrelaterte tjenester

Vi hjelper deg å sette en klar retning for ditt klimaarbeid

Det er seks år til Norge skal nå sitt mål om å redusere utslippene med minst 55 prosent. Det haster med handling, og mye av kraften til å gjennomføre utslippskutt og finne nye løsninger ligger hos næringslivet. 

Vi kan hjelpe deg å utvikle en tydelig klimastrategi med mål, tiltak og handlingsplaner for hvordan ditt selskap skal kutte utslipp i egen virksomhet og verdikjede. En systematisk analyse av selskapets klima- og naturrisiko, vil gi robust styringsinformasjon i overgangen til lavutslippssamfunnet. Vi hjelper deg å analysere hvilke risikofaktorer som er vesentlige, når de kan inntreffe og hvor mye det kan koste. 

Er næringslivet i rute med utslippskuttene?

PwCs Klimaindeks for 2023 viser at bare 9 av Norges 100 største selskaper kutter utslipp i tråd med Parisavtalen. 

Hvordan ligger Norge an på veien mot klimamålene?

Klimakontrollen viser samlet effekt av tiltak, virkemidler og politikk, sektor for sektor, tonn for tonn. 

Erlend Bjørklund, leder for klima og natur

Erlend Bjørklund, leder for klima og natur

Risikoanalyser gir viktig innsikt for et selskap når det skal settes en klar retning for klimaarbeidet og gjennomføres nødvendige tiltak for å unngå tap av natur og klimatilpasning.

Erlend Bjørklundleder for klima og natur

Hvordan vi kan hjelpe deg

  • Rådgivningstjenester knyttet til klimastrategi og naturpositiv ledelse
  • Klimaplan med estimerte utslippsreduksjoner og kostnader (Transition plan)
  • Klimaregnskap (GHG), og rekalkulering av utslipp 
  • Rådgivning knyttet til alle deler av EUs miljømessige rapporteringsstandarder (ESRS E1, E2, E3, E4 og E5)
  • Natur- og klimarisikorapportering i tråd med rammeverk som CDP, TNFD og TCFD
  • Råd knyttet til klimakreditter og removals 
  • Rådgivning i forbindelse med å integrere klima inn i lønnspolitikken 
  • Vitenskapsbaserte klimamål (SBTi)

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Er din bedrift rigget for CSRD?

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Kontakt oss gjerne for en prat!

Erlend Bjørklund

Manager, Leder klima og natur, Oslo, PwC Norway

952 60 664

Kontakt meg