Sirkulær økonomi

Vi hjelper deg å finne nye muligheter for ombruk, samarbeid og verdiskaping

EUs handlingsplan for sirkulær økonomi vil få en betydelig påvirkning på norsk næringsliv. I årene som kommer vil vi møte på nye rammevilkår knyttet til produkt- og produksjonsprosesser, produktmerking, digitalisering og datadeling. Gjennom European Sustainability Reporting Standards (ESRS) E5, pålegges norske selskaper å rapportere på Resource Use and the Circular Economy. Vi kan hjelpe deg å rapportere i henhold til nye krav, redusere kostnader og risiko i verdikjeden, eller se etter nye muligheter for ombruk og samarbeid. 

John Wikstrøm, partner

John Wikstrøm, partner

For næringslivet handler overgangen til en sirkulær økonomi om mye mer enn resirkulering. Det handler om å transformere virksomheten og optimalisere forretningsmodeller slik at naturressurser og produkter utnyttes effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

John Wikstrøm,partner

Hvordan vi kan hjelpe deg

  • Sirkulær nåsituasjon og mulighetsrom: Kartlegging og analyse 
  • Industriell symbiose: Kartlegging, mulighetsrom, og koble aktører
  • Verdikjede-analyse: Utfordringer og muligheter
  • Sirkulær strategi og operasjonalisering: F.eks. strategiutvikling (retning, mål) og tiltak for omstilling av drift
  • Rapportering og forbedring: F.eks. mot CSRD og taksonomien

 

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Er din bedrift rigget for CSRD?

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen

Kontakt oss gjerne for en prat!

John Wikström

Partner, leder strategi og bærekraft, Bergen, PwC Norway

947 81 047

Kontakt meg

Hanne Løvstad

Partner | Leder for klima- og bærekraftstjenester, Oslo, PwC Norway

967 00 000

Kontakt meg