Taksonomirådgivning

Vi hjelper din virksomhet med etterlevelse og rapportering i tråd med taksonomien

EUs grønne giv er verdens mest ambisiøse og omfattende plan for grønn omstilling. For å sikre at målene nås, har EU introdusert en handlingsplan og tiltakspakke rettet mot finanssektoren. Tanken er at nye reguleringer vil skape ringvirkninger i alle økonomiske sektorer i unionen på sikt. Et av de mest omtalte verktøyene i tiltakspakken er taksonomien for bærekraftige aktiviteter - et klassifiseringssystem som definerer hvilke aktiviteter som vil godkjennes som bærekraftige i EU.  

Kyrre Knudsen, leder for ansvarlige investeringer

Kyrre Knudsen, leder for ansvarlige investeringer

For å være best mulig forberedt på kommende krav, bør finansielle og industrielle selskaper gjennomgå egne systemer for dokumentasjon av påvirkning på samfunn og miljø. Dette inkluderer også ikke-finansiell rapportering. Bedrifter som lykkes med dette arbeidet vil ikke bare sikre overholdelse av kommende reguleringer, men også belønnes i form av fordelaktige finansieringsvilkår.

Kyrre Knudsenleder for ansvarlige investeringer

Hvordan vi kan hjelpe deg

  • Kartlegging av aktiviteter mot de tekniske kravene i taksonomien. PwC har utviklet et eget taksonomiverktøy som gjør øvelsen enklere og mer effektiv
  • Dokumentasjon og verifisering av oppnåelse av tekniske krav
  • Operasjonalisering av taksonomikrav i interne prosesser og systemer
  • Juridisk rådgivning
  • Rapportering i henhold til taksonomien, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSDR), og Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 

 

Finn din lokale ESG-ekspert

Vi deler gjerne våre tanker om et samarbeid for videre utvikling av ditt bærekraftsarbeid. 

Er din bedrift rigget for CSRD?

Vi hjelper deg å legge en plan, navigere i kravene og se etter nye forretningsmuligheter.

Behov for systemstøtte?

Vi kan bistå med implementering av analyseløsninger og digitale verktøy for bærekraftsrapporteringen.

Kontakt oss gjerne for en prat!

Kyrre Johan Knudsen

Senior Manager, Oslo, PwC Norway

916 29 127

Kontakt meg

Ramus Evensen

Senior Manager, Trondheim, PwC Norway

467 62 672

Kontakt meg