Strategisk og økonomisk rådgivning

View this page in: English

PwC er verdensledende som rådgiver til energi bransjen og vi jobber med selskaper innen leting og undersøkelse, produksjon, nedstrømsaktiviteter og leverandørindustrien hvor vi leverer løsninger skreddersydd for denne bransjen. Styrken i våre tjenester til bransjen kommer fra vår kompetanse, vår erfaring og vårt team av bransjespesialister. I mer enn 100 år har PwC hjulpet energiselskaper med og lykkes.

Utfordringer for Olje og gass virksomheter:

Evnen til å hente ut maksimal effekt av de operasjonelle aktivitetene er i dag et kritisk fokusområde for olje og gass virksomheter. Reserver blir stadig mer utilgjengelige og det er økte kostnader knyttet til å hente dem ut. Således må effekten av ny teknologi og ingeniørtekniske løsninger maksimeres. Konkurransen om talenter og kvalifisert arbeidskraft blir stadig tøffere og selskapene må endre strategier, prosesser og systemer for å beholde sine ansatte. Aktiviteter innen midt- og nedstrøm opplever press på marginer og må jobbe intensivt for å kutte kostnader og effektivisere prosesser. Og viktigst av alt; sikkerheten må ivaretas.

PwC anser de følgende utfordringene som mest fremtredende i dagens marked:

 • Forbedre ytelse og operasjonell effektivitet
 • Øke hastigheten til “first oil” – overgang fra partnerskap til operatørskap
 • Strenge krav om å ha den rette kompetansen ombord setter en ny standard for håndtering av ressursallokering, talentutvikling og kompetansestyring
 • Tilfredsstille myndighets- og rapporteringskrav
 • Transaksjoner og konsolidering i egen industri
 • Rekruttere og beholde en kompetent arbeidsstyrke

Hvordan PwC kan bistå

Ved å benytte vår brede forståelse for bransjens økonomiske aspekter, risikohåndtering, etterlevelse av myndighetskrav, sentrale IT-systemer, operasjoner og ressurshåndtering, kan PwC bistå deg med:

 • Drive og fasilitere endringsprosesser
 • Drive og håndtere vekst
 • Bistå i utviklingen av din bedrift fra partnerskap til operatørskap
 • Pre og post integrasjonsstøtte
 • Sikre varige kostnadsreduksjoner
 • Forbedre innkjøpsprosesser og sourcing
 • Prosjektledelse og -støtte
 • Omsette strategi til varige prestasjoner
 • Vurdere din kompetansebase
 • Strukturere og implementere prosesser og verktøy for strategisk kompetansestyring og talent management
 • Hente ut gevinster fra investeringer i risikohåndtering og etterlevelse
 • Hente ut fordeler av konvergerende teknologier
 • Krisehåndtering

Våre klienter engasjerer våre konsulenter for å støtte prosessene rundt design, håndtering og gjennomføring av varig endring. Vi benytter kompetansen vår innen de operative, menneskelige, teknologiske, finansielle aspekter, samt risikohåndtering, for å rådgi og implementere, både lokalt og globalt. Vi hjelper også ditt selskap med å bygge den nødvendige kunnskapen for å gjøre endring effektiv og varig.

Vi utvikler og forbedrer våre tjenester til olje- og gassbransjen kontinuerlig i henhold til bransjens behov og utvikling. Våre "Point Of Views" debatterer relevante problemstillinger, basert på uavhengig og utfordrende innsikt, fakta og bransjestandarder.

Operational Excellence:

Operational excellence er ikke lenger noe man søker etter, det er noe man må ha. PwC Operational Excellence tjenester kan sikre at du leverer.

 • E&P Core Improvement
  • Støtte våre klienter i deres forberedelse til nye utfordringer, roller og ansvar. Vi identifiserer og klarerer organisasjonens målsettinger, aktiviteter, roller og ansvar og driver endringen ved involvering av ledelsen og senior personell på tvers av avdelinger og funksjonsområder.
 • Strategisk Kompetansestyring
  • Bistå våre klienter i deres arbeid med å sikre at de har tilstrekkelig kompetanse og ressurser innen E&P organisasjonen, for å støtte opp under operasjonelle planer og langsiktig strategi, så vel som å møte interne og eksterne krav til sikker og effektiv drift.
 • Asset  Optmization
  • Støtte organisasjoner i deres håndtering av press på kostnadskutt, som følge av reduserte marginer og installasjoner med behov for investeringer i forbedring og vedlikehold.
 • Supply Chain Management
  • Bistå våre klienter med å maksimere effektiviteten i deres innkjøps- og sourcing prosesser for å støtte deres E&P operasjoner.
 • Key Performance Indicators (KPI's)
  • Hjelpe våre klienter med å identifisere, hente inn og strukturere rettidige data for å analysere organisasjonens ytelse i henhold til kort- og langsiktige mål og strategier.