Teknologi og omstilling

Temasider


Digitalisering på 1-2-3

Den stadig raskere teknologiutviklingen endrer alle selskaper og bransjer. Dette krever en solid forståelse av drivere og teknologi.

Personvern

Manglende kunnskap om personvernlovgivningen kan få store konsekvenser for virksomhetenes omdømme, men loven åpner også opp for nye forretningsmuligheter.

Omstilling og innovasjon

Ny teknologi, og et samfunn i stadig endring, legger økt press på nye kompetansekrav og endringsvilje i både offentlig og privat sektor.

Bærekraft

Fokus på bærekraft og miljø er større enn noen gang. Hvordan kan du kombinere langsiktig lønnsomhet med vektlegging av etikk, miljø og sosiale forhold?