Juridisk bistand til offentlige virksomheter

 

Vi tilbyr et bredt spekter av skatte-, avgifts- og forretningsjuridiske tjenester til offentlig sektor.

Arbeids- og likestillingsrett
Arbeids- og likestillingsrett


Virksomhetsoverdragelser og arbeidsrettslig rådgivning, saker om det psykososiale arbeidsmiljø, organisasjon- og ledelsesspørsmål, prosess-støtte, utredninger.

Anskaffelses- og kontraktsrett
Anskaffelses- og kontraktsrett


Rådgivning til oppdragsgivere og tilbydere i alle faser av anskaffelsen og behandling av klagesaker for KOFA/domstolene. Kontraktsutvikling, standardavtaler og kontraktsrettslige problemstillinger i kontraktens levetid.

Selskapsrettslig rådgivning
Selskapsrettslig rådgivning


Organisering/omorganisering av offentlig eid virksomhet, vurderinger av selskapsform, forholdet til statsstøttereglene, transaksjonsstøtte og styre- og eierspørsmål.

Skatte- og avgiftsrådgivning
Skatte- og avgiftsrådgivning


Rådgivning om skatte- og avgiftsoptimal struktur, grensen for skattefrihet, momskompensasjon, nettoføring og nøytral
mva. Bistand med skattespørsmål i forbindelse med ansatte.

VAR
VAR


Forståelsen og praktiseringen av selvkostregimet for VAR-sektoren, vurderinger knyttet til endringer av eierforholdene i interkommunale selskaper, herunder rammebetingelsene for å kunne foreta utdelinger fra (mor-)selskapet.

Fornybar energi
Fornybar energi


Regulatoriske, avtalemessige og skatte- og selskapsrettslige forhold knyttet til kommunale uttaksrettigheter og eierinteresser. Bistand til vertskommuner vedrørende avtaler med utbyggere og kommunene som skattekreditor for
eiendomsskatt.

Kontakt oss

Trond Ingebrigtsen

Trond Ingebrigtsen

Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway

Tlf: 952 60 810