Velkommen til PwC i Oslo

Vi kan tilby deg revisjon, rådgivning, regnskap og juridisk bistand. Kontakt oss, og vi hjelper deg!

Tjenester vi tilbyr

Revisjon

I PwC tror vi på skreddersøm. Vi er garantisten for at du alltid er oppdatert på reglene og kravene som gjelder for deg. Vår jobb er å sikre at du nyter den tilliten og innsikten ditt selskap fortjener. Vi trygger din finansielle situasjon. Les mer om hvordan vi kan bistå med revisjon i din virksomhet

 

Se mer

Advokatfirmaet PwC

Vi Advokatfirmaet PwC er et av verdens største nettverk innen skatt, avgift og forretningsjus med spesialkompetanse på dette feltet. Vår unike tilgang til nasjonal og internasjonal ekspertise står klar til å hjelpe deg uansett hvilket land du sikter mot. Ta kontakt med oss, og vi finner den beste løsningen. Les mer om oss her. 

 

Se mer

Consulting

Vi i PwC Consulting kan hjelpe deg med digitale transformasjoner som realiserer løsninger for fremtidens virksomheter. Vår erfaring fra både privat og offentlig sektor bidrar til at vi kan jobbe sammen med organisasjonen hele veien fra idé til utførelse. Les mer om hva vi i Consulting kan gjøre for deg.

 

Se mer

People and Organisation

Selskap må være endringsvillige for å tiltrekke, inspirere, motivere, utvikle, beholde og belønne de ansatte – ellers er risikoen for å miste verdifulle bidragsytere høy. Vi kan hjelpe deg skape forretningsmessig verdi gjennom de ansatte, løse kritiske utordringer gjennom organisatoriske endringer, forbedring av prestasjon og utvikling av talenter. Les mer om People and Organisation.
Se mer

Accounting

Regnskapsføring er ikke ett fag – det er mange. Gjennom vår brede faglige kompetanse er det mulig for oss å skape lønnsomme forbedringer for din virksomhet. Vi bruker teknologi og moderne økonomisystemer for å levere deg og ditt selskap nøyaktig kvalitet til en forutsigbar pris. Les mer om Accounting

 

Se mer

Gransking og Compliance

Misligheter og lovbrudd har mange ansikter og rammer de fleste virksomheter i en eller annen form. Slike hendelser må håndteres, men det er ofte svært ressurskrevende og innebærer både økonomisk og omdømmemessig risiko. Fallgruvene er mange. Vi har ekspertisen og kompetanse nødvendig for å hjelpe deg. Les mer om våre Granskingstjenester

 

Se mer

Risk Advisory Services

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant. Les mer om Risk Advisory Services

 

Se mer

Deals

Skal selskapet ditt vokse trenger du erfaring, kreativitet, innsikt og sterke relasjoner. Vi hjelper deg og ditt selskap med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vi tilbyr bistand ved alle aspekter ved transaksjoner, og vi kan hjelpe deg med å komme i mål, uansett hvor i løpet du er. Les mer om Deals

 

Se mer

Kapitalmarkedstjenester

 

Vellykket kapitalinnhenting krever stor aktsomhet og årvåkenhet. Alternativet er høy risiko for alle. Vi minimerer risikoen for både utsteder, tilretteleggere, markedsplassen og investor ved å kvalitetssikre informasjon og prosess. Les mer om Kapitalmarkedstjenester

 

Se mer

Kontakt oss

Henrik Haakestad Lervold
Markeds- og kommunikasjonsdirektør, PwC Norway
Tlf: 958 61 610
Kontakt meg

Petter Vold
Viseadm. dir. | Leder av Consulting Norge, PwC Norway
Tlf: 952 60 605
Kontakt meg

Eli Moe-Helgesen
Partner | Risk Advisory Services, PwC Norway
Tlf: 952 60 113
Kontakt meg

Leif Arne Jensen
Adm. dir. | Territory Senior Partner , PwC Norway
Tlf: 952 60 102
Kontakt meg

Marianne Brusdal
Partner | Leder Accounting, PwC Norway
Tlf: 952 60 702
Kontakt meg

Trond Ingebrigtsen
Partner | Leder Advokatfirmaet PwC, PwC Norway
Tlf: 952 60 810
Kontakt meg