Velkommen til PwC i Oslo

Hos PwC i Oslo møter du et stort og ledende kompetansemiljø innen revisjon, rådgivning, økonomi- og juridiske tjenester. Vi hjelper offentlige og private virksomheter med å nå sine mål, og vi vil at de skal lykkes.

Kontakt oss i PwC Oslo

 


Hvordan kan vi bistå deg?

Revisjon

I PwC tror vi på skreddersøm. Vi er garantisten for at du alltid er oppdatert på reglene og kravene som gjelder for deg. Vår jobb er å sikre at du nyter den tilliten og innsikten ditt selskap fortjener. Vi trygger din finansielle situasjon. Les mer om hvordan vi kan bistå med revisjon i din virksomhet.

Kontakt Revisjon i Oslo

Forretningsjus

Vi tilbyr et bredt spekter av forretningsjuridiske tjenester. Med et sterkt tilbud innen forretningsjus i tillegg til skatte- og avgiftsrådgivning, kan vi gjøre mer for å hjelpe våre kunder i et bredt og praktisk perspektiv. PwC har et av de største internasjonale forretningsjuridiske nettverk i verden. Les mer om oss her.

Kontakt Forretningsjus i Oslo

Skatte- og avgiftsrådgivning

Våre skatteeksperter bistår deg med rådgivning innenfor skatt og avgift. Våre eksperter har spesialkompetanse til å håndtere komplekse spørsmål innen skatt og avgift på det norske og det internasjonale markedet. Gjennom vårt nettverk i 158 land kan vi tilby helhetlig bistand innen skatt og avgift i hele verden.

Skatt er teknisk komplisert og krever inngående kunnskap om regelverk som er i stadig endring. Riktig bruk og forståelse av reglene krever erfaring og spisskompetanse. Vi gir råd om optimale finansieringsløsninger, styring av risiko og internkontroll på skatteområdet. Vi tilbyr skreddersydde team, strategier og løsninger tilpasset ditt behov. Les mer om oss her.

Kontakt Skatte- og avgiftsrådgivning i Oslo

Consulting

Vi i PwC Consulting kan hjelpe deg med digitale transformasjoner som realiserer løsninger for fremtidens virksomheter. Vår erfaring fra både privat og offentlig sektor bidrar til at vi kan jobbe sammen med organisasjonen hele veien fra idé til utførelse. Les mer om hva vi i Consulting kan gjøre for deg.

Kontakt Consulting i Oslo

Ledelse, ansatte og organisasjonskultur

Selskap må være endringsvillige for å tiltrekke, inspirere, motivere, utvikle, beholde og belønne de ansatte – ellers er risikoen for å miste verdifulle bidragsytere høy. Vi kan hjelpe deg skape forretningsmessig verdi gjennom de ansatte, løse kritiske utordringer gjennom organisatoriske endringer, forbedring av prestasjon og utvikling av talenter. Les mer om Ledelse, ansatte og organisasjonskultur.

Kontakt Ledelse, ansatte og organisasjonskultur i Oslo

Økonomitjenester

Regnskapsføring er ikke ett fag – det er mange. Gjennom vår brede faglige kompetanse er det mulig for oss å skape lønnsomme forbedringer for din virksomhet. Vi bruker teknologi og moderne økonomisystemer for å levere deg og ditt selskap nøyaktig kvalitet til en forutsigbar pris. Les mer om CFO Solutions.

Granskningstjenester

Misligheter og lovbrudd har mange ansikter og rammer de fleste virksomheter i en eller annen form. Slike hendelser må håndteres, men det er ofte svært ressurskrevende og innebærer både økonomisk og omdømmemessig risiko. Fallgruvene er mange. Vi har ekspertisen og kompetanse nødvendig for å hjelpe deg. Les mer om våre Granskingstjenester.

Kontakt Gransking i Oslo

Risikostyring og internkontroll

En kompleks digital utvikling krever gode styrings- og kontrollsystemer. Vi hjelper din virksomhet med å være i forkant. Les mer om Risk Advisory Services.

Kontakt Risk advisory services i Oslo

Deals

Skal selskapet ditt vokse trenger du erfaring, kreativitet, innsikt og sterke relasjoner. Vi hjelper deg og ditt selskap med å forstå mekanismene ved blant annet oppkjøp, fusjoner, salg, emisjoner og børsnoteringer. Vi tilbyr bistand ved alle aspekter ved transaksjoner, og vi kan hjelpe deg med å komme i mål, uansett hvor i løpet du er. Les mer om Deals.

Kontakt Deals i Oslo

Kapitalmarkedstjenester

Vellykket kapitalinnhenting krever stor aktsomhet og årvåkenhet. Alternativet er høy risiko for alle. Vi minimerer risikoen for både utsteder, tilretteleggere, markedsplassen og investor ved å kvalitetssikre informasjon og prosess. Les mer om Kapitalmarkedstjenester.

Kontakt Kapitalmarkedstjenester i Oslo

Kontakt oss

Leif Arne Jensen

Administrerende direktør | Territory Senior Partner, Oslo, PwC Norway

Kontakt meg

Petter Vold

Viseadm. dir. | Partner, leder for Advisory & Consulting, Oslo, PwC Norway

952 60 605

Kontakt meg

Eli Moe-Helgesen

Partner | Leder for Revisjon, PwC Norway

952 60 113

Kontakt meg

Lars Helge Aasen

Partner | Leder for Advokatfirmaet PwC, Oslo, PwC Norway

952 60 274

Kontakt meg

Marianne Brusdal

Partner l Nasjonal leder for CFO Solutions, Oslo, PwC Norway

+47 952 60 702

Kontakt meg


Kundehistorier

PwC i Oslo

Dronning Eufemias gate 71
0194 Oslo

Tlf.: 02316 (+47 952 60 000)

Veibeskrivelse

Nysgjerrig på en karriere i PwC?

Ønsker du å fortsette karrieren din eller starte den i et stort og spennende kompetansemiljø i et internasjonalt nettverk? Vi søker alltid nye engasjerte og dyktige kollegaer til våre forretningsområder flere steder i landet.

Se våre ledige stillinger

 

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'resultat' : 'resultater'}}
{{contentList.loadingText}}