Industry 4.0

- En evolusjon snarere enn en revolusjon hvor eksisterende teknologi kobles sammen på en ny måte for ytterligere å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjon.


 

Hva er Industry 4.0?

Industry 4.0 er en betegnelse på den 4’de industrielle revolusjonens effekter innen industri, produksjon og verdikjeder, hvor digitalisering og integrasjon er sentrale begrep.

Den første industrielle revolusjonen handlet om å ta i bruk mekanikk, damp og annet til å effektivisere arbeidsprosesser. Den andre industrielle revolusjonen handlet om å øke produktiviteten i form av elektrisitet, masseproduksjon etc. Den tredje industrielle revolusjonen handlet primært om å automatisere enkeltstående prosesser ved bruk av mekaniske installasjoner og mer datakraft.

Industry 4.0 - en evolusjon

Industry 4.0 representerer mer en evolusjon enn en revolusjon og innebærer et neste steg for virksomheter som allerede har hentet ut store effekter gjennom lean, kontinuerlig forbedring etc. Gjennom en digitalisering av produkter og tjenester, samt teknologisk integrasjon både horisontalt og vertikalt i verdikjeden er det mulig å hente ut neste nivå av kostnadseffektivitet og økt produktivitet, samt skape nye forretningsmodeller og kundeplattformer

Hva betyr Industry 4.0 for deg og din bedrift?

For industri og produksjonsbedrifter innebærer Industry 4.0 og relaterte teknologier både et stort potensial for effektivisering og kostnadsreduksjon.

Det er også en mulighet til å øke inntekter gjennom å tilby bedre produkter og benytte seg av helt nye forretningsmodeller.

 

5 steg på veien for å møte fremtidens konkurranse:

1. Multikanal

Utnytte og håndtere de utallige kilder og kanaler for bestilling og etterspørsel av leveranser til verdikjeden. F.eks. internetttilkyttede maskiner og apparater, mobiler, apper, web, sensorer etc.

2. Integrert planlegging og gjennomføring

Sømløs planlegging fra leverandør til kunde for å minimerer kostnader, ledetid, redusere kvalitetsavvik og optimere leveringsservice.

3. Multidistribusjon

Håndtere mer kompleks logistikk og holde kostnadene nede i et distribusjonsoppsett hvor man i langt større grad må kunne kombinere store butikkleveranser med småleveranser direkte til sluttkunde.

4. Agil produksjon

I større grad kunne tilvirke personifiserte og tilpassede produkter og tjenester nærmere kunden samtidig som man holder kostnadene nede.

5. "No-touch" prosesser

Automatisering og kvalitetsheving av prosesser gjennom blant annet «big data», prognoser, samhandling og tillit mellom parter internt og eksternt for å skape en helhetlig ende-til-ende prosesser med høy kvalitet.

 

 

Industry 4.0: Building the digital enterprise

(PwC 2016 Global 4.0 Survey)

Last ned publikasjonen her (English, PDF, 2.7 MB) (Åpnes i nytt vindu)

Kontakt oss

Cato Kaasa

Cato Kaasa

Partner - Leder for Retail & Consumer, PwC Norway

Tlf: 952 60 626