Bjørn Gravdal

Bjørn Gravdal

Partner, PwC Norway

Bjørn Gravdal er partner og statsautorisert revisor. Han leder vår Deals avdeling i region Vest som jobber med tjenester relatert til due diligence, kjøp- og salg av virksomheter, generasjonsskifter, omdannelse av offentlig virksomhet, verdivurderinger og bistand knyttet til børsnoteringer. Bjørn lang har erfaring som prosjektleder for større prosjekter innenfor disse områdene.

Bjørn har i tillegg betydelig erfaring fra ekstern revisjon. Han er blant annet ansvarlig revisor for større virksomheter innenfor shipping, offshore, eiendom, industri og handel.

Kontaktinformasjon

Tlf: 952 61 275

Kontakt meg

Følg oss