Velkommen til PwC Kongsberg

Besøk vårt kontor på Kongsberg

Vi tilbyr tjenester innen revisjon og regnskap i samarbeid med 1700 kollegaer i Norge og 208 000 medarbeidere i 157 land.

Kontakt oss

Besøksadresse: Dyrmyrgt. 35, 3611 Kongsberg

Telefon: 02316

Her finner du oss

Kontakt oss

Sigmund Landaas
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 953
Kontakt meg

Stein Erik Rotegård
Partner, PwC Norway
Tlf: 952 60 965
Kontakt meg